Voldoet een school aan de exameneisen voor CKV als zij geen activiteiten van externe culturele instellingen inzet?