Wat is een BRIN-nummer?

Wat is een BRIN-nummer?

Dit is het registratienummer dat door het ministerie van OCW wordt uitgegeven. Elke onderwijsinstelling wordt geïdentificeerd aan de hand van dit nummer. Het bestaat uit een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden.
  • Related Articles

  • Hoe kan ik de gegevens van de budgethouder wijzigen?

   Het belangrijkste onderdeel van de wijziging budgethouder is het e-mailadres. Daarmee logt de budgethouder in. Je kunt dit op de volgende manier wijzigen: Log in op het scholenportal, via https://scholen.cjp.nl; Ga naar 'Instellingen' en klik ...
  • Ik heb per ongeluk een foutieve weborder goedgekeurd, wat nu?

   Zodra een weborder is goedgekeurd, gaat deze ons automatische betalingssysteem in. We kunnen dit stopzetten, maar hieraan zijn wel kosten verbonden. We adviseren daarom om het onderling met de instelling te regelen. Wanneer de weborder is uitbetaald ...
  • Waarvoor gebruikt CJP het BRIN-nummer?

   Het plaatsen van de Cultuurkaart-budgetbestelling wordt gebaseerd op het aantal leerlingen die geregistreerd zijn voor jouw vestiging(en) bij DUO. CJP gebruikt hiervoor de laatst gepubliceerde data van DUO. De schoolgegevens kunnen hiervan afwijken, ...
  • Wat is het Cultuurkaart-dossier?

   Het Cultuurkaart-dossier is een digitale mix van een portfolio, een dossier en een tijdlijn. Het dossier helpt docenten om de culturele ontwikkeling van hun leerlingen te structureren en sluit aan bij de kaders en eisen die de docent, de school en de ...
  • Ik ontvang geen mails van CJP. Wat kan ik doen?

   Je kunt de uitnodiging om te activeren beter in kleine groepjes doen, bijvoorbeeld per klas. Zou je dit willen proberen? Mocht dit niet werken dan kan onderstaande van toepassing zijn. Het kan zijn dat de mails die verstuurd worden vanuit CJP in de ...